Zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, zbieranych podczas zapisów
  na wizyty w Salonie Makijażu „Studio Makeuplove", odpowiedzialnym za
   zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, jest właścicielka salonu - Izabela Kwietniewska nr tel. 514 409 777.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zrealizowania naszej usługi, a w szczególności: zapisania imienia/nazwiska oraz nr tel. wysyłania wiadomości /SMS z przypomnieniem o dacie i godzinie wizyty. Podstawa prawna zbierania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. W trakcie zapisów na usługę w Studio Makijażu, prosimy o następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego istnieje możliwość zapisania się na wizytę na portalu społecznościowym Facebook - poprzez wiadomość na stronie „Studio Makeuplove".
           Informuję, że nie pobieram żadnych innych danych osobowych w celu zapisania wizyty a informacje te podają Państwo dobrowolnie. Również w każdej chwili informacje te możecie zmienić /np. nr tel., inną osobę w swoje miejsce wizyty (po konsultacji ze mną/ itp. lub prosić o wykreślenie z wizyty/usunięcie danych/.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usług mojego salonu. W przypadku niepodania danych nie będę mogli Państwo skorzystać z naszych świadczeń.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a   także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do 
  organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Państwa dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim
  jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i
   hostingu (internet, telefonia komórkowa itp.)
 7. Państwa dane nie będę podlegały profilowaniu.
 8. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych osobom trzecim.
 9. Państwa dane osobowe będę przechowywane w wersji papierowej /kalendarz wizyt na rok bieżący/ oraz w wersji mobilnej/ telefon, internet/ wyłącznie przez okres korzystania z usług mojego salonu oraz nie dłużej niż rok kalendarzowy /wersja papierowa/, licząc od początku do końca roku bieżącego, w którym przestali Państwo korzystać z moich usług. Po upływie tego terminu, dane osobowe w wersji papierowej /kalendarz/ ulegną zniszczeniu.
 10. Państwa dane osobowe będę przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.:
 • Marketingu własnych usług
 • Dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z realizację usługi - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. Ze zm.)
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratę, zmianę, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Procedura Alarmowa.

Administrator zobowiązany jest do ochrony danych osobowych jego klientów.
W momencie wycieku takich informacji, wdraża postępowanie alarmowe informując osobę zainteresowaną oraz odpowiedni urząd.

Administrator przechowując dane na nośnikach mobilnych, chroni je zaszyfrowanymi hasłami/kodami dostępu a dane w wersji papierowej zabezpiecza przed wglądem osób trzecich.